Ters Yüz Sınıflarda Mühendislik Tasarım: Uygulamada Karşılaşılan Zorluklar Ve ÇözümÖnerileri


Creative Commons License

Erdoğan S., Çınar S.

3nd International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, Bursa, Turkey, 30 September - 03 October 2021, pp.472-482

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.472-482
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Öz

Abstract

The aim of this study is to reveal the positive or negative situations encountered while doing engineering design applications in the flipped classroom. The research was carried out in a primary school in the 2020-2021 fall academic year. Special case research method was used in the study. The engineering design activities developed in the research were applied by the first researcher in his class for four weeks in the life studies course. In practice, while the theoretical information about the subject and the engineering problem were presented to the students online, the engineering design applications were carried out in the classroom as a group. In the research, the data were collected by the researcher's diary and the informal interview technique conducted by the students. The obtained findings were analyzed descriptively. According to the findings; Not all students attended the online classes regularly for various reasons, and the majority of the students were lacking in understanding the problem and producing solutions in terms of classroom readiness. Problem scenarios were re-examined in the classroom and guidance was provided for them to produce solutions. Due to such disruptions, the activities went beyond the classroom and other courses had to be carried out. On the other hand, in the last week, there has been an increase in the solutions that students have produced to problems. In this context, it can be increased by giving a quiz or a reward to increase the readiness of the students in the lessons held in the classroom. In addition, it is thought that spreading the activity implementation process to

Öz

Bu çalışmanın amacı ters yüz sınıfta mühendislik tasarım uygulamalarında karşılaşılan olumlu veya olumsuz durumları ortaya çıkarmaktır. Araştırma 2020-2021 güz eğitim-öğretim döneminde bir ilkokulda yürütülmüştür. Çalışmada özel durum araştırma yöntemi benimsenmiştir. Araştırmada geliştirilen mühendislik tasarım etkinlikleri hayat bilgisi dersinde dört hafta boyunca birinci araştırmacı tarafından kendi sınıfında uygulanmıştır. Uygulamada öğrencilere konu ile ilgili teorik bilgiler ve mühendislik problemi çevrim içi olarak sunulurken mühendislik tasarım uygulamaları grup şeklinde sınıfta yürütülmüştür. Araştırmada veriler araştırmacı günlüğü ve öğrencileri yürütülen formal-olmayan mülakat tekniği toplanmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre sınıf dışında; bağlantı sorunu, öğrencilerle göz teması kuramama, kamera açmama, yapılan etkinlikleri yeteri kadar kontrol edememe, ders sırasında başka işlerle uğraşma, sorulan sorularda aile yardımı olması, konunun anlaşılıp anlaşılmadığını anlayamama, ön hazırlığın zaman alması gibi sorunlarla karşılaşılmıştır. Sınıf içinde; öğretmenin rehberliğinin fazla olması, yaratıcı bir çözüm bulamama, malzeme kullanımına karar verememe, benzer ürünlerin sunulması gibi sorunlarla karşılaşılmıştır. Diğer yandan sınıf içinde ve dışında karşılaşılan olumlu bulgular da bulunmaktadır. Öğrencilerin istekli olması, kullanılan Learningapp uygulamasını sevmesi, derslerin kısa ve daha çok video destekli olması bunlardan bazılarıdır. Sınıfta yapılan derslerde öğrencilerin hazır bulunuşluğunu artırmak için küçük bir sınav veya ödül verilebilir. Etkinlik uygulama sürecinin tüm döneme yayılmasının öğrencilerin motivasyonunu artıracağı ve olumsuzlukların büyük bir çoğunluğunu gidereceği düşünülmektedir. Ayrıca teknolojik destek sağlayamayan aileler için dersler video şeklinde kayıt edilerek DVD’lere atılabilir ve öğrencilerin izlemeleri sağlanabilir. Öğrencilerin bildiği ve kullandıkları teknoloji, öğretim sürecinde kullanılırsa daha hakim olabilirler. Diğer yandan öğretmen tarafından bir ihtiyaç analizi yapılarak öğrencilerin eksiklerini ve gerekliliklerini belirledikten sonra bu yöntem uygulanabilir.

Anahtar Kelimeler: Hayat bilgisi, mühendislik