Çevre Politikalarında Siyasal ve Toplumsal Gündem: Medya Etkisi


YILDIRIM K.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiDergisi (Online), vol.23, no.2, pp.389-418, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier