Diagnosis of American Foulbrood in Honey Bees and Honeycomb in the Central and Eastern Black Sea Regio


KOÇ AKPINAR R., BOZDEVECİ A., ÇELIK S. N.

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, vol.37, no.3, pp.245-250, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Beekeeping is a breeding activity in which various products such as honey, pollen, royal jelly and propolis can be obtained by using honey bees (Apis mellifera L.) and plant sources. Bees have vital importance due to their role in plant pollination in the nature and the positive effects of bee products on human health. Bee diseases and pests are among the most important problems in beekeeping. One of these diseases, American foulbrood (AFB), is a very dangerous and highly contagious disease that causes the death of honey bee larvae. The causative agent of the disease, Paenibacillus larvae, is a Gram-positive bacterium that has two forms: vegetative and spore form. In this study, the presence of AFB was investigated in 207 samples taken from beekeeping enterprises in the Central and Eastern Black Sea regions between 2020-2023. Isolation, identification, and PCR analysis of P. larvae bacteria, the causative agent of AFB performed on the samples. As a result of the study, it was determined that 10 (4.83%) of 207 honey bee enterprises were infected with P. larvae. Effective monitoring of AFB disease with rapid detection methods can help beekeepers to take early and effective control measures and prevent the further spread of the disease.
Arıcılık, bal arılarının (Apis mellifera L.), bitkisel kaynakları kullanarak bal, polen, propolis, arı sütü gibi çeşitli ürünleri elde edebildiği bir yetiştiricilik faaliyetidir. Arılar, doğadaki bitki tozlaşmasındaki rolleri ve arı ürünlerinin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle hayati öneme sahip canlılardır. Arıcılıktaki en önemli problemlerin başında arı hastalıkları ve zararlıları gelmektedir. Bu hastalıklardan biri olan Amerikan Yavru Çürüklüğü (AFB), bal arısı larvalarının ölümüne neden olan çok tehlikeli ve oldukça bulaşıcı bir hastalıktır. Hastalığın etkeni olan Paenibacillus larvae, Gram-pozitif bir bakteri olup vejetatif ve spor formu olmak üzere iki formu bulunmaktadır. Bu çalışmada 2020-2023 yılları arasında Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerindeki arıcılık işletmelerinden alınan 207 örnekte AFB varlığı araştırıldı. Örneklerde AFB’ye neden olan P. larvae bakterisinin izolasyonu, identifikasyonu ve PCR analizi yapıldı. Çalışma sonucunda 207 bal arısı işletmesinden 10’unun (%4.83) P. larvae ile enfekte olduğu belirlendi. AFB hastalığının hızlı tespit yöntemleriyle etkin bir şekilde izlenmesi, arıcıların erken ve etkili kontrol önlemleri almalarına ve hastalığın daha fazla yayılmasını önlemelerine yardımcı olabilecektir.