Uluslararası Örgütler ve Gençlik


Creative Commons License

Bektaş M.

in: Türkiye'de Gençlik: Degerleri, Sorunları ve Degisim Egilimleri, Hamza Ateş,Yusuf Akın, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.109-149, 2023

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: Paradigma Akademi
  • City: Çanakkale
  • Page Numbers: pp.109-149
  • Editors: Hamza Ateş,Yusuf Akın, Editor
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Gençlik politikalarını tek bir konu etrafında şekillenen tek
bir kamu politikası olarak değil; eğitim, nüfus, kültür, sağlık,
spor, istihdam gibi pek çok konuyu içine alan, aktör merkezli
bir politikalar serisi (meta politika) olarak görmek daha doğru
olacaktır (Karagül, 2017: 1-3). Bunun yanında, karmaşıklaşan
uluslararası ilişkiler sistemiyle çok katmanlı bir paydaş yapısı
da gündeme gelmiştir. Özetle, günümüzde gençlik politikasından bahsedildiğinde bunun birbirinden farklı veya
birbirini tamamlayan birden çok politikadan oluşan ve yalnızca
ulusal düzeydeki paydaşları değil aynı zamanda bölgesel ve
küresel aktörleri de kapsayan bir meta politika olduğu
unutulmamalıdır.
Çalışmada da bu bilinçle hareket edilmiş ve gençlik
politikalarının bölgesel ve küresel, kısaca uluslararası boyutuna
odaklanılmıştır. Bu bağlamda öncelikle uluslararası düzeyde
faaliyetler yürüten örgütler açıklanmış, ardındansa bu örgütler
içerisinde gençliğe yönelik politikalar yürüten örgütler,
politikalarıyla birlikte ele alınmıştır. Pek tabi çalışmanın
sınırlılıklarından dolayı uluslararası örgütler incelenirken
Türkiye ile yakın ilişki ve işbirliğinde olan örgütlere ağırlık
verilmiştir. Bu örgütler içerisinde de gençlik politikalarına
odaklanılmıştır.