Research on Referees of Indoor Sports Exposed to Mobbing Behaviors in Their Classes in Turkey


Creative Commons License

Hacicaferoglu S.

ANTHROPOLOGIST, vol.21, no.3, pp.505-511, 2015 (SCI-Expanded) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 21 Issue: 3
  • Publication Date: 2015
  • Doi Number: 10.1080/09720073.2015.11891840
  • Journal Name: ANTHROPOLOGIST
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Social Sciences Citation Index (SSCI), Scopus
  • Page Numbers: pp.505-511
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study is to identify the level of mobbing behaviors that referees of indoor sports are exposed to in terms of some demographic variables in Turkey and raise awareness on this issue. The population of the present research consists of 907 referees of indoor sports from different classes, and the sample comprises of 248 referees, selected through a random selection method. The required data for the research is obtained through the "Mobbing Scale for Referees of Indoor Sports". The results indicate that referees of indoor sports statistically perceive mobbing behaviors at a lower middle level, and A-class referees were exposed to mobbing behaviors more than international, B-class and C-class referees. It was also determined that there was no meaningful difference between mobbing behaviors and such variables as gender, marital status, education and classes.

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’deki klasmanlarına göre salon sporları hakemlerinin çalışma ortamlarında mobbing davranışlarına uğrama düzeylerini bazı demografik değişkenler dikkate alınarak belirlemek ve hakemlerin bu konu hakkındaki farkındalıklarını yükseltmektir. Araştırmanın evrenini; Türkiye’deki, farklı klasmanlara sahip salon sporlarında görev yapan toplam 907 hakem oluştururken, araştırmanın örneklemini ise evrenden tesadüfi yöntemle seçilmiş 248 hakem oluşturmaktadır. Araştırma için gerekli olan veriler, Salon Sporları Hakemlerine Yönelik Mobbing Ölçeği ile toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre tüm klasmanlardaki salon sporları hakemlerinin mobbing eylemlerini istatistiksel olarak orta altı düzeyde algıladıkları, A-klasman hakemlerinin Uluslararası, B ve C klasman hakemlerine göre mobbing davranışlarına daha fazla maruz kaldıkları belirlenmiştir. Cinsiyet, medeni durum, eğitim ve klasman değişkenleri ile mobbing davranışları arasında istatistikî yönden anlamlı bir farklılığın olmadığı belirlenmiştir.