Atatürk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Seyfettin Özege Koleksiyonu Agâh Sırrı Levent 544 Numarada Kayıtlı Mecmuanın Tanıtılması


Esir H. A., Karali M.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, vol.3, no.1, pp.1-17, 2022 (Peer-Reviewed Journal)