Gezi Parkı Olaylarının Türkiye Kredi Temerrüt Swapları CDS Üzerine Etkisi


GÜN M., KUTLU M., KARAMUSTAFA O.

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.8, no.1, pp.556-575, 2016 (Peer-Reviewed Journal)