Portföy Yöneticilik Mesleğinin Ve Portföy Yönetim Faaliyetinin Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu


Creative Commons License

ACUNER S.

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, vol.9, no.25, pp.63-93, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Portfolio management is considered within the scope of investment services and activities. By receiving permission from Capital Markets Board (CMB) under an institutional structure, the profession of portfolio management is professed through the agency of portfolio management companies. These companies are accepted as stock exchange commissions. On the other hand, stockbrokers and banks are permitted to participate in portfolio management activities. Portfolio management companies, stockbrokers and banks are established under the business name of Stock Corporation. Thereby, they are obliged to company tax. In addition to this, companies are licensed to open a branch and work according to agency agreement. Portfolio management companies value the customers’ portfolios by means of the launched investment funds. Through systematic literature review and grammatical interpretation of the related acts of law, this study aims to explain the case of the profession of portfolio management, its practice and investment funds concerning the tax law, more specifically from the aspects of Capital Markets Law, Corporate Tax Law, Income Tax Law and Value Added Tax Law, Expenditure Tax Law, Stamp Tax Law and Act of Fees.
 

Portföy yöneticiliğinin yatırım hizmetleri ve faaliyetleri kapsamında olduğu kabul edilmiştir. Portföy yönetim mesleği, kurumsal bir çatı altında Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK’dan) izin alınmak suretiyle portföy yönetim şirketleri aracılığıyla icra edilir. Bu şirketlerin sermaye piyasası kurumu olduğu kabul edilir. Diğer taraftan aracı kurumlar ile bankaların portföy yönetim faaliyetlerine izin verilir. Portföy yönetim şirketleri, aracı kurumlar ve bankalar anonim şirket ticaret unvanı altında kurulur. Dolayısıyla kurumlar vergisi mükellefidirler. Buna ilaveten şirketler şube açmak ve acentelik sözleşmesiyle hizmet görmek üzere yetkilendirilmiştir. Portföy yönetim şirketleri müşterilerinin portföylerini kurdukları yatırım fonlarında değerlendirir. Bu çalışmada portföy yöneticiliği mesleği ve icrası yanında mesleğin ve yatırım fonlarının vergi kanunları karşısındaki durumu; Sermaye Piyasası Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu, Gider Vergileri Kanunu, Damga Vergisi Kanunu ve Harçlar Kanunu dikkate alınarak, sistematik literatür taraması yöntemi yanında ilgili kanun hükümlerinin lafzi yöntem ile yorumlanması suretiyle açıklanmıştır.