Platforms and Digital Tools Used in the Online Learning Environment: Through the Eye of Primary School Mathematics Teachers


Akşan Kılıçaslan E., Tuğaç M. N., Eryılmaz Toksoy S.

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.35, no.2, pp.407-425, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In this study, it was aimed to determine the use of online platform and instructional technologies by primary school mathematics teachers during the pandemic process. In the research, an open-ended questionnaire was applied to 28 primary school mathematics teachers working in the Ministry of National Education. Findings were obtained by subjecting the data to content analysis. As a result, it was concluded that ZOOM is the most used platform by primary school mathematics teachers, and Z-Book is the most preferred instructional technology in this process. In addition, it has been determined that teachers use instructional technologies to ensure effective learning the most. The expectations of teachers from distance education platforms and teaching technologies can be summarized as being easy to use, adaptable to every subject, offering various materials, attracting attention, being free, having a language option, and having high image and sound quality, apart from accessibility and active students. Collaboration with parents can be recommended to ensure that every student has access to digital technologies and actively participates in the lesson.
Bu araştırmada pandemi sürecinde ilköğretim matematik öğretmenlerinin çevrim içi öğrenme ortamlarında kullandıkları platform ve dijital araçların belirlenmesi amaçlanmıştır. Veriler Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan 28 ilköğretim matematik öğretmeninin açık uçlu ankete verdikleri cevaplar aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin içerik analizine tabi tutulmasıyla bulgulara ulaşılmıştır. İlköğretim matematik öğretmenleri tarafından en çok kullanılan platformun ZOOM, en çok tercih edilen öğretim teknolojisinin ise Z-Kitap olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlerin dijital araçlardan farklı amaçlarla faydalandıkları, ancak en fazla etkili öğrenmeyi sağlamak için kullandıkları belirlenmiştir. Öğretmenlerin çevrim içi platform ve dijital araçlardan beklentileri; ulaşılabilirlik ve öğrencilerin aktif olması dışında, kullanımlarının kolay olması, her konuya uyarlanabilmesi, çeşitli materyal sunması, dikkat çekmesi, ücretsiz olması, dil seçeneğinin olması ve görüntü ve ses kalitesinin yüksek olması şeklinde özetlenebilir. Her öğrencinin dijital teknolojilere ulaşması ve derse aktif şekilde katılımının sağlanması için ebeveynlerle işbirliği yapılması önerilebilir.