KAMU-ÖZEL ORTAKLIĞI PROJELERİNDE ÜLKE RİSKİNİN AZALTILMASI İÇİN FİNANSAL MODELLEMEYE DUYULAN İHTİYAÇ


KARAMUSTAFA O. , AKBAŞ A.

I. Uluslararası Türkiye Muhasebe ve Finans Tarihi Kongresi, Malatya, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2019, cilt.1, ss.511-520

  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Malatya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.511-520

Özet

1990’lı yıllardan itibaren yaygınlaşmaya başlayan kamu-özel ortaklığı projeleri, uluslararası alanda bilinen adıyla PPP (Public Private Partnership), bir kamu altyapı finansman modeli-dir. Dünya Bankasının az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin altyapı finansmanına yöne-lik sınırlı olmak koşulu ile önerdiği bu model, sonuçlarının ve uygulanmasındaki problemler dolayısıyla ülkemizde sık gündemde olan bir konudur. Devletlerin yaşadığı finansman so-runları, büyük sermayeli kamu yatırımlarının aksamasına veya gecikmesine neden olmakta-dır. Bu sorunlar sebebiyle, devletler, kamu-özel ortaklığı modeli ile yatırımları aksatmadan ve kamu yatırımlarını özel sektör imkanlarıyla tamamlamaya çalışmaktadır. Bu projelerin ekonomik ömrü boyunca karşı karşıya kalacağı yönetim ve finansal riskleri hem kamu hem de proje yürütücüleri açısından büyük önem arz etmektedir. Bu açıdan ele alındığında, PPP’lerin dünyadaki uygulanan ve başarılı finansal modelleme örneklerinin, ülkemizin bu projelerin hayata geçirilmesi aşamasında ülke riski üzerinde etkisi olacaktır. Ülkemizde yü-rütülen PPP’lerinin finansal modellemesi önem arz etmektedir. Oluşturulacak bu modelleme ile projelerin ülke riski üzerindeki baskısı minimize olacaktır. Karmaşık bir yapıya sahip olan kamu-özel ortaklığı projelerinin, optimal bir modelleme olmadan olumlu sonuçlar sunması olası görülmemektedir. Bundan dolayı, PPP uygulamalarındaki olası risklerin azal-tılmasında uygulanacak modelleme ve yol haritası, büyük ölçekli kamu projelerin hayata geçirilmesi için önemli bir katkı sağlayabilir.

Public-private partnership projects (henceforth PPP), which have become popular since 1990s, constitute the public infrastructure financing model in the International market. This model, which is created by the World Bank, is for infrastructure financing of undeveloped and developing countries. It is a popular issue that often remains on the agenda in our country due to the results of project financing and problems in implementation. The financial problems of some countries cause a serious delay of large-scale public investments. In an effort to overcome these problems, countries are trying to complete their public investments with private sector opportunities because the public-private partnership model allows these countries to complete their investments without delay. The management and financial risks of these projects during their economic life have a great importance for both public and project executives. When considered from this point of view, the examples of successful financial modeling of PPP’s in the world will have an impact on the country's risk during the implementation of these projects. Financial modeling of PPP’s in our country is also so important. With this modeling, the pressure of the projects on the country’s risk will be minimized. It is unlikely that public-private partnership projects, which have a complex structure, will provide positive results without optimal modeling.