Bİlgİsayarlı Tomografi İle Stiloid Proseslerin Servİkal Vertebral Aks İle İlişkİsİnİn Değerlendİrilmesİ


BEYAZAL ÇELİKER F., ÇELİKER M.

6. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi 30 Nisan - 1 Mayıs 2021, 30 April - 01 May 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes