KOAH pnömotorakslı olguda interstisyel akciğer hastalığı görünümü veren kronik yabancı cisim aspirasyonu


GÜMÜŞ A., TÜRÜT H., KURT A., ÇINARKA H., AĞAÇKIRAN Y., MEMİŞ L.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 33. Ulusal kongresi, İzmir, 2011, Turkey, 15 - 19 October 2011

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes