KOAH pnömotorakslı olguda interstisyel akciğer hastalığı görünümü veren kronik yabancı cisim aspirasyonu


GÜMÜŞ A. , TÜRÜT H. , KURT A., ÇINARKA H. , AĞAÇKIRAN Y., MEMİŞ L.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 33. Ulusal kongresi, İzmir, 2011, Turkey, 15 - 19 October 2011

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey