HAYVAN MASALLARI İLE EZOP MASALLARI’NIN KARŞILAŞTIRILMASI


Creative Commons License

KIRILMIŞ Y.

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ, sa.56, ss.489-502, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.489-502

Özet

HAYVAN MASALLARI İLE EZOP MASALLARI’NIN TEMA, KAHRAMAN VE MESAJLARI YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI
   

Bu çalışmada Ali Berat Alptekin’in derlediği Hayvan Masalları ile Ezop Masalları arasında tema, kahramanlar ve verilmek istenilen mesajlar yönünden karşılaştırma yapılmıştır. Evrensel değerler taşıyan masallardaki kahramanların toplumdan topluma farklılık arz edip etmediği, farklılıklar varsa hangi noktalardan bu farklılıkların olduğu; masallarla verilmek istenilen mesajların da farklı toplumlarda nasıl ortaya konulduğuna dair saptama ve değerlendirmeler yapılmıştır. Çalışmanın giriş bölümünde masal kavramı üzerinde durulmuştur. Halkbilimi çalışmalarıyla ön plana çıkmış bazı isimlerin masal tanımlarına ve masalların sınıflandırılmasıyla ilgili görüşlere yer verilmiştir. Daha sonra Hayvan Masalları ile Ezop Masalları tema, kahramanlar ve verdiği mesajları yönüyle değerlendirilmiştir. Burada kitaplarda yer alan bütün masallar değil de özellikle kahramanı (vahşi) yabani hayvan olan masallar tercih edilmiştir. Bir sonraki adımda seçilen bu masallar temaları, kahramanları ve verdiği mesajlar yönünden karşılaştırılıp değerlendirmeler ortaya konulmuştur. Farklı kültürlere ait masallarında benzer hayvan kahramanlarıyla, benzer temaların, aynı mesajları vermek kaygısıyla işlendiği tespit edilmiştir. Birbiriyle hiçbir bağı olmayan toplumlarda tema, kahraman ve verilmek istenilen mesajlar itibariyle aynı masalların bulunması da ilgi çekicidir. Yine farklı toplumlarda hayvanlara yüklenen misyonun da hemen hemen aynı olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Masal, Türk Hayvan Masalları, Ezop Masalları, karşılaştırma, Ezop