Perkütan Koroner GirişimYapilan Akut Koroner Sendrom Hastalarında Monosit-Nötrofil Oranı Kontrast Nefropatisi Öngörebilir


ÖĞÜTVEREN M. M., YILMAZ A. S., KAHRAMAN F.

19.İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi, 01 January 2023

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes