Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Restoratif Diş Tedavisi Uzmanlığına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi


Bedir F., Özdoğan A.

Selcuk Dental Journal, vol.10, no.1, pp.65-69, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 1
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.15311/selcukdentj.1108608
  • Journal Name: Selcuk Dental Journal
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.65-69
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Background: The aim of this study is to evaluate the views of the students studying at two different faculties (Recep Tayyip Erdogan University and Ataturk University) about Restorative Dentistry specialization.

Methods: A total of 734 students, including 306 students from Recep Tayyip Erdoğan University and 428 students from Atatürk University, participated in the study. First-year students were not included in the study. Students were asked to fill out a 24-question questionnaire that included questions about preclinical and clinical of Restorative Dentistry, and comparison with other departments. Descriptive and frequency analyzes, chi-square, independent sample t-test, and one-way ANOVA tests were used for statictical analysis.

Results: The order in which students prefer Restorative Dentistry did not differ between the students of the two faculties (p > 0.05). However, the difference between the class of students and the order of preference was significant (p < 0.05) and as the class increased, the order of preference was negatively affected.

Conclusion: Although students are personally interested in Restorative Dentistry, they do not prefer it in the upper ranks due to financial income. In addition, various differences between faculties affect the view about Restorative Dentistry, either positively or negatively.

Amaç: Bu çalışmanın amacı iki farklı fakülte (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi) de eğitim gören öğrencilerin Restoratif Diş Tedavisi uzmanlığına ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden 306 öğrenci ve Atatürk Üniversitesinden 428 öğrenci olmak üzere toplam 734 öğrenci katıldı. Çalışmaya birinci sınıf öğrencileri dâhil edilmedi. Öğrencilerden demografik bilgilerini, Restoratif Diş Tedavisi’nin preklinik, klinik, uzmanlık konularını ve Restoratif Diş Tedavisi Bölümü’nün diğer bölümlerle kıyaslamasını içeren 24 soruluk bir anketi doldurmaları istendi. Verilerin incelenmesinde tanımlayıcı ve frekans analizleri ile ki kare, bağımsız örneklem t testi, tek yönlü ANOVA testleri kullanıldı.

Bulgular: Öğrencilerin Restoratif Diş Tedavisi’ni tercih ettikleri sıralama iki fakülte öğrencileri arasında farklılık göstermedi (p > 0.05). Ancak öğrencilerin okudukları dönem ile tercih sıralaması arasındaki fark anlamlıydı (p < 0.05) ve dönem artıkça tercih sıralaması olumsuz etkileniyordu.

Sonuç: Öğrenciler Restoratif Diş Tedavisi uzmanlığına kişisel olarak ilgi duysalar da maddi gelir nedeniyle üst sıralarda tercih etmemektedirler. Ayrıca fakülteler arasındaki çeşitli farklılıklarda Restoratif Diş Tedavisi’yle ilgili görüşü olumlu ya da olumsuz olarak etkilemektedir.