Pandemi Sürecinde Hemşirelerin Algılanan Sosyal Destek Düzeylerinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi


Creative Commons License

Altay G., Pehlivan Z., Yılmaz Yavuz A.

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.11, no.4, pp.1443-1451, 2022 (Peer-Reviewed Journal)