Sosyal Bilgiler Öğretiminde Edebî Eser Kullanımı: Nitel Bir Çalışma


BELDAĞ A., AKTAŞ E.

Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.2, pp.953-981, 2016 (Scopus)