Ranking of Regions Socio-Economic Development in Turkey: Principal Component Analysis


Ersungur Ş. M., Kızıltan A., Polat Ö.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.21, no.2, pp.55-66, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

As regards econmomic and social criteria, there are substantial differences among the regions of Turkey. These differences among regions had brought in very serious problems. In this study, it is tried to determine the variables which constitute socio-economic differences among regions. Using data belong to Nomenclature Of Territoial Units for Statıstıcs (NUTS-1), “Principal Component Analysis”, one of multivariate analysis techniques, is used to eliminate dependence structure among variables, to reduce dimension, to determine and evaluate regions close to each other in view of development level. 

Türkiye’deki bölgeler arasında ekonomik ve sosyal kriterler açısından büyük farklılıklar bulunmaktadır. Bölgeler arasındaki bu farklılıklar çok ciddi problemlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Bu çalışmada bölgeler arasındaki sosyo-ekonomik farklılıkların hangi bileşenlerden oluştuğu saptanmaya çalışılmıştır. İstatistiki Bölge Birimlerlerine (Düzey-1 İtibariyle) ait veriler ele alınarak değişkenler arasındaki bağımlılık yapısını ortadan kaldırmak, boyut indirgemek, gelişmişlik dereceleri birbirine yakın olan bölgeleri görmek ve yorum yapmak için çok değişkenli analiz yöntemlerden Temel Bileşenler Analizi yöntemi kullanılmıştır