İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Sınav Soruları İle SBS Matematik Sorularının Bloom Taksonomosi’ne Göre Karşılaştırmalı Analizi


Creative Commons License

Güler G., Özdemir E., Dikici R.

Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.14, no.1, pp.41-60, 2012 (Peer-Reviewed Journal)