Biliş İhtiyacına Göre Logo Değişiminin Marka Tutumuna Etkisinin İncelenmesi ve Bir Uygulama


Creative Commons License

USTAAHMETOĞLU E., TOKLU i. T.

17. Ulusal Pazarlama Kongresi, Balıkesir, Turkey, 18 - 21 October 2012, vol.17, no.1, pp.537-550

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 17
  • City: Balıkesir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.537-550
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Developing a logo is a complicated process; requiring considerable amount
of time and money. Logo has a key importance in presenting brand's aesthetics.
Companies change their logos for different reasons. The aim of this study is to find
out how brand attitude is affected by logo change depending to the level of
consumers' cognitive needs (need for cognition). A well-known cola brand which has
changed its logo recently is selected to be utilizied in order to find out its effect on the
brand attitude. The logo of this brand were used as stimuli and attitude for this new
logo was examined in this study.
In this research, Convenience Sampling method was used to select
respondents(n=87) from students of College of Economics and Administrative
Sciences of Kocaeli University. Both Analysis of Variance and Regression Analysis
were used at the data analyis stage Although, logo evaluation does explain the
brand's attitude in a meaningful way; need for cognition and brand attitude and logo
change were both found not to be statistically significant parameters. In addition, as
per brand attitude, need for cognition with logo evaluations of the respondents does
not show difference.

İşletmeler için logo geliştirmek önemli miktarda para ve zaman isteyen bir
süreçtir. Logo, markanın estetik bir şekilde sunumunda kilit öneme sahiptir.
İşletmelerin çeşitli nedenlerle logolarını değiştirdikleri görülmektedir. Araştırmanın
amacı; logo değişikliğinin tüketicilerin biliş ihtiyacı (need for cognition) düzeylerine
göre marka tutumunu nasıl etkilediğini ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla logosunu yakın
zamanda değiştiren bir kola markasının bu yeni logosunun marka tutumu üzerindeki
etkisi incelenmiştir.
Araştırmada kolayda örnekleme yöntemi kullanılmış ve 87 Kocaeli
Üniversitesi İİBF öğrencisi üzerinde uygulanmıştır. Verilerin analizinde varyans
analizi ve regresyon analizi kullanılmıştır. Logo değerlendirme, marka tutumunu
anlamlı bir şekilde açıklarken; biliş ihtiyacı ve logo değişimi ve marka tutumu
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Ayrıca cevaplayıcıların
biliş ihtiyacı ile logo değerlendirmeleri, markaya yönelik tutuma göre farklılık
göstermemektedir.