Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Ekonomik Büyümeye Etkisi Gelişmiş ve Gelişmekte olan Ülkeler için Panel Veri Analizi


Türedi S.

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, vol.4, no.7, pp.298-322, 2013 (Peer-Reviewed Journal)