HZ.PEYGAMBER ÖRNEKLİĞİNDE HOŞGÖRÜLÜ OLMANIN ŞARTLARI


ARSLAN İ.

ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.8, no.37, pp.1023-1034, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In order to provide social peace, unity and solidarity, conduct dawah activities successfully and represent Islam in the best way to day there is more need than ever to treat tolerantly providing that noconcession is made from basic teaching sand principles. Treating tolerantly should not be perceived as accepting defeat or keeping quiet against false hood. On the contrary, it is an attitude which has to be performed in order to manifest the beauty of Islam. Muslims claiming to accept Allah’s Prophet as an example need not to be grudge the people from other teachings, beliefs and cultures the tolerance which He exercised to the members of different religions, because the Prophet’s examples of tolerance which are emphasized in Qoranto be obeyed and taken as examples are pretty important to Muslims. Keywords: Prophet, Tolerance, Forgiveness, Patience, Humble.

Toplumsal barıın, birlik ve beraberliin salanabilmesi, tebli faaliyetlerinin baarıyla yürütülebilmesi ve slâm’ın en iyi ekilde temsil edilebilmesi için temel ilke ve prensiplerden taviz vermemek artıyla högörülü davranmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç vardır. Hogörülü davranmak, yenilgiyi kabul etmek, batıl karısında susarak hakkı söylememek eklinde algılanmamalıdır. Aksine o, slâm’ın güzelliini ortaya koymak için sergilenmesi gereken bir tavırdır. Allah Rasûlü’nün Müslümanlara ve farklı din mensuplarına gösterdii hogörüyü, onu model olarak kabul ettiini söyleyen Müslümanların, farklı düünce, inanç, ve kültüre sahip olanlara karı esirgememeleri gerekmektedir. Çünkü Kur’an’da itaat edilmesi ve örnek alınması vurgulanan Hz. Peygamber’in hogörü örnekleri Müslümanlar açısından oldukça önemlidir. Anahtar Kelimeler: Peygamber, Hogörü, Af, Sabır, Mütevazı.