Kesirlerde Problem Çözme ve Kurma Çalışmalarında Kullanılan Bilgisayar Animasyonlarına İlişkin İlkokul 4 Sınıf Öğrencilerinin Görüşleri


Güveli E., Atalay Ö.

ITTES 2016, Elazığ, Turkey, 6 - 08 September 2016, pp.93-94

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Elazığ
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.93-94
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Matematiğin en temel gayelerinden biri de öğrencilerin problem çözme ve kurma becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlamaktır. Bu kapsamda ilkokul 4. sınıf matematik müfredatı incelendiğinde bu gayeyle paralellik gösterdiği; ancak yapılan araştırmalarda sınıf öğretmenlerinin bu konu üzerinde yeterince durmadığı görülmektedir. Problem çözme ve kurma çalışmalarının yaygınlaştırılması; öğrencilerin bu kazanımlara erişebilmesi amacıyla matematik dersinde kullanılabilecek alternatif materyallere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda bilgisayar animasyonlarının öğrencilerin problem çözme ve kurma becerilerini geliştirmede ne derece etkili olduğunun belirlenmesine ilişkin öğrenci görüşleri önem teşkil etmektedir. Bu çalışmada; ilkokul dördüncü sınıf matematik dersi kesirler konusunda problem çözme ve kurma çalışmalarına yönelik bilgisayar animasyonları hazırlanıp; ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin animasyonlara ilişkin görüşlerine bakılmıştır. Çalışma grubu 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Bingöl ili Solhan ilçesi Şehit Kaymakam Ersin Ateş İlkokulu 4/C sınıfında öğrenim görmekte olan 17 ilkokul 4. sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Çalışma ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin kesirler konusunda problem kurma çalışmalarında kullanılan bilgisayar animasyonlarına ilişkin görüşlerini ortaya çıkarmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmacılar tarafından 4 adet senaryo oluşturulmuştur. Daha sonra bu senaryolar animasyon haline getirilmiştir. Çalışma grubundaki öğrencilere, animasyonlar izlettirilerek alan taraması ve 3 uzman görüşünden yararlanılarak hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Çalışma; nitel araştırma türünde olup verilerin analizinde içerik analizden yararlanılmıştır.