İslam Felsefesi: Giriş Oliver Leaman (Çev. Şamil Öçal-Metin Özdemir), Ankara, Hece Yayınları, 2014, 303 s.


Creative Commons License

KARADENİZ İ.

Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Hakemli Dergisi, vol.1, no.1, pp.71-73, 2017 (Peer-Reviewed Journal)