Gürcistan’dan Doğu Karadeniz Bölgesi’ne Gerçekleşen Göçün Değişen Bağlamı ve Göçmen Profilleri


Güzel B.

Birinci Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 1 - 04 July 2020, pp.70

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.70
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Ibn-i Haldun’un “coğrafya kaderdir” sözünü söyleyip söylemediği ile ilgili tartışmaların ötesinde, bölgesel ve kitlesel göçlerin yoğunlaştığı 21. yüzyılın gerçekliğinde bu sözün geçerliliği tartışılmaz bir hâl almıştır. Bugün iki sınır komşusu ülke olarak jeopolitik, iktisadi, idari, siyasi ve sosyokültürel ilişkilerini sürdüren Türkiye ile Gürcistan arasındaki resmi ilişkiler; 2 Şubat 1921 tarihinde Gürcistan Cumhuriyeti Elçisi Simon Mdivani'nin Ankara’da Atatürk'e sunduğu güven mektubu ile başlamıştır. Fakat göç çalışmaları açısından değerlendirildiğinde iki toplum arasındaki ilişkinin yüzlerce yıl öncesine kadar uzandığı görülmektedir. Özellikle jeopolitik konumu nedeniyle faklı toplumların, krallıkların, imparatorlukların ve/veya devletlerin saldırılarına maruz kalan Gürcistan topraklarından Anadolu’ya yönelik yüzyıllardır devam eden bir göç hareketliliği söz konusudur. Bu göçler her geçen yüzyılda artarak, çeşitlenerek ve farklılaşarak devam etmiştir. Nitekim geçen yüzyıllarda on binlerle ifade edilen sayılar, 21. yüzyılda yüz binlere ulaşmıştır. Bugün düzensiz göç ile ilgili net verilere ulaşmak mümkün olmasa da farklı işlerde çalışmak amacıyla Gürcistan’dan Türkiye’ye giriş yapan/göç eden yüz binlerce Gürcistan vatandaşının bulunduğu bilinmektedir. 19. ve 20. yüzyıllarda iskân amaçlı ve kalıcı olmak için gerçekleştirilen bu göçlerin, imparatorluklardan ulus devletlere geçişte değişen bağlamla birlikte ekonomik amaçlı ve geçici süreyle gerçekleştirildiğini görmekteyiz. Göç hareketlerinin doğasında gözlemlenen bu değişim göçle gelen bireylerin profillerinde de farklılaşmalara yol açmıştır. Artık göçmen profilleri herhangi bir grup ya da toplulukla birlikte hareket eden ve yeni bir mekânsal aidiyet duygusu ihtiyacı içinde olan bireylerden; bireysel olarak hareket eden ve gelir elde etmeyi amaçlayan bireylere evrilmiştir. Bu çalışmada, bilimsel araştırma sınırlılıkları da göz önüne alınarak, özellikle son çeyrek yüzyılda Doğu Karadeniz Bölgesi’ne gerçekleşen göç hareketlerinin değişen bağlamı ve göçmen profilleri ele alınıp tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Gürcistan, Doğu Karadeniz Bölgesi, göç, göçmen profilleri