The Influence of Hedonic and Utilitarian Motivations on Teachers Behavioral Intention to Use Tablet PCs


Creative Commons License

Ursavas O. F.

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.40, no.179, pp.25-43, 2015 (SSCI) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 40 Issue: 179
  • Publication Date: 2015
  • Doi Number: 10.15390/eb.2015.4346
  • Journal Name: EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index (SSCI), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.25-43
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

This study aims to find out the effects of hedonic and utilitarian motivations of the teachers on their behavioral intention to Tablet PC use. The participants of the study consist of 311 teachers using Tablet PC (141 women, 166 men, and 4 not specified gender). Answers of the participants are collected with a 5 point Likert scale consisting of four factors (perceived usefulness, perceived enjoyment perceived ease of use and behavioral intention) and including total of 18 items. The data obtained from the research are analyzed employing the structural equation modeling. According to the results of the study, all the variables in the model explain the 81% of the variance on the behavioral intention to use. The teachers’ intentions to use Tablet PC are determined according to the hedonic motivation and their motivations are affected by ease of use of technology. Finally, it is determined that perceived enjoyment and perceived usefulness are strong estimators of behavioral intention and they mediate the perceived ease of use.

Bu araştırma, öğretmenlerin Tablet PC kullanımına yönelik davranışsal niyetlerinin; eğlence algısı, algılanan kullanışlılık ve algılanan kullanım kolaylığı ile tahmin edildiği bir yapısal eşitlik modelleme çalışmasıdır. Araştırmanın katılımcıları Tablet PC kullanan 311 (141 Kadın, 166 Erkek ve 4 cinsiyet belirtmemiş) öğretmenden oluşmaktadır. Katılımcılardan cevaplar, araştırma modeline ilişkin dört faktörden (algılanan kullanışlılık, algılanan eğlence, algılanan kullanım kolaylığı ve davranışsal niyet) oluşan ve toplam 18 madde içeren 5’li Likert tipinde bir ölçme aracı yardımı ile toplanmış olup çalışma kapsamında toplanan veriler yapısal eşitlik modellemesi ile çözu¨mlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre algılanan eğlence ve algılanan kullanışlılık davranışsal niyetin gu¨çlu¨ tahmin edicileri ve algılanan kullanım kolaylığı değişkenine aracılık ederler. Modelde yer alan tu¨m değişkenler niyet u¨zerindeki varyansın %81’ini açıklamıştır. Son olarak öğretmenlerin Tablet PC kullanım niyetleri hazcı motivasyon değerlerine göre şekillenmekte ve bu motivasyonları teknolojinin kullanım kolaylığından etkilenmektedir. Ayrıca sonuçlar tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.