Bolu İlinin Dış Ticaret Yapısının Sektör, Ülke ve Ürün Bazlı Analizi


TOKTAŞ Y., ALTINER A.

Journal of Social and Humanities Sciences Research, vol.5, no.31, pp.4649-4655, 2018 (Peer-Reviewed Journal)