Plevral Efüzyonlu 407 Vakanın Etiyolojik Analizi


GÜMÜŞ A., YILMAZ KARA B., ÖZÇELİK N., KARADOĞAN D., ÖZYURT S., BAYBURTLI D., ...More

Türk Toraks Derneği 23. Yıllık Kongresi, Turkey, 15 - 18 October 2020

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey