Testis Tümörüyle Karışan Brucella Orşiti


Creative Commons License

KOSTAKOĞLU U. , Öztürk U., Durgun M. N. , Mollamehmetoğlu B.

KLİMİK, cilt.26, sa.1, ss.34-40, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Vaka Takdimi
  • Cilt numarası: 26 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: KLİMİK
  • Sayfa Sayıları: ss.34-40

Özet

Brusellozda %2-20 dolaylarında görülen genitoüriner sistem tutulumuna en çok epididimoorşit olarak rastlanır. Bazen de testiste ağrısız kitle yaparak tümörü taklit edebilir. Yirmi yaşında erkek hasta, bir aydır sağ testiste ağrısız bir kitle fark ettiğini söyleyerek başvurdu. Skrotal Doppler ultrasonografik değerlendirmede, sağ testiste tümörden net olarak ayırt edilemeyen, silik sınırlı nodüler lezyon tanımlandı. Radikal inguinal orşiektomi sırasındaki bulgularla da testis tümörü ekarte edilemedi. Lenfoma ayırıcı tanısı için yapılan geniş histokimyasal inceleme non-nekrotik granülomatöz orşit olarak sonuçlandı. Brucella tüp aglütinasyonunun 1/640 titrede pozitif bulunması üzerine altı haftalık doksisiklin ve rifampisin kombinasyonu uygulandı. Bu olgu endemik bölgelerde, özellikle tümör belirteçleri negatif olan testiste ağrısız kitle saptanan olgularda, nonspesifik granülomatöz orşitin ayırıcı tanısında brusellozun da düşünülmesi gerektiğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Bruselloz, orşit, testis, neoplaziler