Ağ Bilimi ve Modelleri


GÖNÇER DEMİRAL D.

Uygulamalı Ekonomi ve Sosyal Bilimler Dergisi, vol.2, no.2, pp.36-55, 2020 (Peer-Reviewed Journal)