Bazı Fenil[2-(Sübstitüe Klorobenzil)-1H-1,3-Benzimidazol-5-il]Metanon Türevi Bileşiklerinin Asidik İyonlaşma Sabitlerinin Potansiyometrik Titrasyon Yöntemi ve Teorik Olarak Belirlenmesi


İSLAMOĞLU F., BAL ALTUNTAŞ D.

VII. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Kahramanmaraş, Turkey, 1 - 05 September 2014, pp.100

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kahramanmaraş
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.100
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes