Potential for Fish Farming in Sea Cages and Sustainable Environment on the Coasts of Eastern Black Sea of Türkiye


Creative Commons License

Verep B., Balta F.

JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES, vol.8, no.4, pp.679-690, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this study, aquaculture production, whose importance and share is increasing in Turkey's exports, was evaluated in terms of the Eastern Black Sea coast. Significant decreases in aquaculture production through catching occur due to water pollution and excessive and/or illegal catching, which manifest themselves as a result of human impacts in sea and inland waters, as well as ecological problems that have emerged in recent years (exotic species introduction, increase in water temperature due to global climate changes and decrease in species diversity). is happening. On the contrary, there have been developments in the production of aquaculture through culture over the years. Especially in recent years, when food supply problems have increased, the importance of fish meat, which is a healthy food, has increased, and interest in fish farming in cages in dam lakes and seas has increased considerably. For this reason, in this study, the problems arising from fish farming in sea cages on the coast of Rize and their relationship with regional aquaculture activities are discussed.

Bu çalışmada Türkiye ihracatında gittikçe önemi ve payı artan su ürünleri yetiştiriciliği üretiminin Doğu Karadeniz kıyıları açısından bir değerlendirilmesi yapılmıştır. Deniz ve iç sularda insan etkileri neticesinde kendini gösteren su kirliliği ve aşırı ve/veya illegal avcılık yanında son yıllarda ortaya çıkan ekolojik problemler (egzotik tür girişi, küresel iklim değişimi nedeniyle su sıcaklığında artış ve tür çeşitliliğinde azalma) sebebiyle avcılık yoluyla su ürünleri üretiminde önemli düşüşler olmaktadır. Buna karşıt olarak ise kültür yoluyla su ürünleri üretiminde yıllar itibariyle gelişmeler yaşanmaktadır. Özellikle gıda arzında sorunların çıktığı son yıllarda sağlıklı bir besin olan balık etinin öneminin artması baraj göllerinde ve denizlerde kafeslerde balık yetiştiriciliğine olan ilgiyi oldukça artırmıştır. Bu sebeple bu çalışmada Rize kıyılarında deniz kafeslerinde balık yetiştiriciliği konusu özelinde ortaya çıkan sorunlar ve bölgesel kültür balıkçılığı faaliyetleriyle ilişkileri tartışılmıştır.