Yeni Bir Nüshasıyla Ahmedî’nin Miraç-namesi


HUNUTLU Ü.

BELLETEN Türk Dili Araştırmaları Yıllığı, vol.66, no.2, pp.281-349, 2019 (Peer-Reviewed Journal)