İMİDAZOL TÜREVİ YENİ HİBRİT MOLEKULLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU


DEMİRCİ S., MERMER A., ALPAY KARAOĞLU Ş., DEMİRBAŞ A., DEMİRBAŞ N.

III ULUSAL ORGANİK KİMYA KONGRESİ, Trabzon, Turkey, 5 - 08 September 2016

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes