Akut Bakteriyal Menenjite Beklenmeyen Etken: Streptococcus sanguinis


KOSTAKOĞLU U. , KİTAPÇI Ö., YILDIZ İ. E. , ERTÜRK A. , BAHÇEKAPILI İ., ERDOĞAN P.

XX. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, 13 - 16 March 2019, pp.262

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Page Numbers: pp.262