ŞERÎF AHMED B. YÛSUF VE "RİSÂLETÜN FÎ ULÛMİ'L-BELÂĞA" ADLI ESERİNİN TAHKİKLİ NEŞRİ


IRMAK M.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.1, no.2, pp.123-163, 2012 (Peer-Reviewed Journal)