Examining with Principal Components Analysis the Socioeconomic Development Levels of Provinces in Turkey According to Geographical Regions


Creative Commons License

Albayrak A. S., Kalaycı Ş., Abdülmecit K.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.9, no.2, pp.101-130, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The aim of this paper is to examine, with a multivariate approach, the socioeconomic development levels of provinces in Turkey according to geographical regions. These socioeconomic development levels are searched by the principal components model of factor analysis which is the most appropriate among a number of statistical methods. The study is being implemented in two separate time frames by using indicators that are chosen from a large number of distinct fields, such as geographic, demographic, educational and cultural, health, employment, social security, financial, manufacturing industry, agriculture, export, energy, house and infrastructure. Those indicators are appropriate to internal assumptions of factor analysis.

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de illerin sosyoekonomik gelişmişlik düzeylerini bölgeler itibariyle çok değişkenli bir yaklaşımla incelemektir. Söz konusu sosyoekonomik gelişmişlik düzeyleri, çok değişkenli istatistik yöntemlerden uygun olan faktör analizinin temel bileşenler modeliyle araştırılmaktadır. Araştırma coğrafi, nüfus, eğitim ve kütür, sağlık, istihdam, sosyal güvenlik, mali ve finansal, imalat sanayi, tarım, dış ticaret, enerji, konut ve altyapı gibi farklı alanlardan seçilen, fakat temel bileşenler analizinin iç varsayımlarına uygun olan aynı göstergeler iki ayrı zaman kesitinde kullanılarak uygulanmaktadır.