Çaykara (Trabzon) İntrüzif Kompleksiİçerisindeki Magmatik Kayaçların Petrokimyasıve Sr-Nd-Pb İzotop Jeokimyası, Doğu Pontidler(KD, Türkiye)


AYDINÇAKIR E., ŞEN C., AYDİN F., DOKUZ A., KARSLI O., Yılmazer S., ...More

70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 10 - 14 April 2017, pp.318-319

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.318-319
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes