Determination of some quality traits and relationships among traits in popcorn inbred lines


ÖZTÜRK A. M., ERDAL Ş., PAMUKÇU M. T., BOYACI H. F., SADE B.

Derim, vol.33, no.1, pp.119-130, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 33 Issue: 1
  • Publication Date: 2016
  • Doi Number: 10.16882/derim.2016.10188
  • Journal Name: Derim
  • Page Numbers: pp.119-130
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Popcorn is different from other maize types with its popping ability. Popcorn has a special place in human nutrition of nutrient content, vitamins and minerals it contains. It is also a good diet product with the stomach acid absorption, reducing the feeling of hunger, giving the feeling of satiety and being low in calories as a whole grain. This study was carried out in Batı Akdeniz Agricultural Research Institute’s (BATEM) Field Crops Department in 2014. The experiment was conducted as a randomized complete block design with three replications. Some quality traits of thirty five popcorn inbred lines were examined. In the research, kernel moisture value 14.97-17.63%, popping volume 8.3-29.3 cm3 g-1 , rate of unpopped kernels 1.8-35.4%, kernel size 58.3-102.3 number 10 g -1 , flavor test 1.4-3.6, gumminess 1.5-4.0 were found. As a result of the research 5, 6, 7, 10, 13, 16, 17, 24 and 26 lines came into prominence from the point of quality. When the relationships between quality traits were investigated, significant and positive correlations were determined between gumminess and flavor, popping volume and kernel size as well as flavor and grain moisture. Also, significant and negative correlations were determined between rate of unpopped kernels and popping volume, rate of unpopped kernels and kernel size, as well as popping volume and flavor.
Cin mısır patlayabilme yeteneği ile diğer mısır tiplerinden farklıdır. Besiniçeriği, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde insan beslenmesinde önemlidir. Ayrıcadüşük kalorisi ve tam tahıllı mısır enerjisi alımı ile açlık duygusunu azaltması, toktutucu ve mide asidini emici özelliğiyle de iyi bir diyet ürünüdür. Bu araştırma, 2014yılında Antalya Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM), AksuTarla Bitkileri Bölümü deneme arazisinde tesadüf blokları deneme desenine göre üçtekerrürlü olarak yürütülmüş ve otuz beş adet cin mısır hattının bazı kalite özellikleriincelenmiştir. Araştırmada incelenen; tane nemi %14.97-%17.63, patlama hacimleri8.3 cm3 g-1 - 29.3 cm3 g-1, patlamayan tane oranları %1.8-%35.4, tane irilikleri 58.3adet 10 g-1 - 102.3 adet 10 g-1, lezzet testleri 1.4-3.6, ağızda sakızlaşma 1.5-4.0arasında değişmiştir. Çalışma sonucunda 5, 6, 7, 10, 13, 16, 17, 24 ve 26 nolu hatlararasındaki korelasyon incelenen kriterler yönünden ön plana çıkmışlardır. Kaliteözellikleri arasındaki korelasyon incelendiğinde; sırasıyla ağızda sakızlaşma ile lezzet,patlama hacmi ile tane iriliği, lezzet ve tane nemi arasında pozitif, patlamayan taneoranı ile patlama hacmi, patlamayan tane oranı ve tane iriliği, patlama hacmi velezzet arasında negatif bir ilişki tespit edilmiştir.