ULUSLARARASI ALANDA VE TÜRK HUKUKUNDA EŞİT DAVRANMA İLKESİ BAĞLAMINDA EBVEYN İZNİ


EKİN A., KAYIRGAN H.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi PROF.DR. M.POLAT SOYER’xxE ARMAĞAN, vol.15, pp.1045-1066, 2014 (Peer-Reviewed Journal)