Mükemmeliyetçilik ile Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkide Affetmenin Aracı Rolü


Creative Commons License

Yangın N., Camadan F.

Yaşadıkça Eğitim Dergisi, vol.34, no.2, pp.241-263, 2020 (Peer-Reviewed Journal)