Sağlık Çalışanlarının Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak ve Suçiçeği Geçirme Aşılanma Durumlarının Değerlendirilmesi ( Ülke Genelinde Yapılan Çok Merkezli Çalışma Verileri )


MERT D., TOSUN S., ALAY H., ÖZATAY D. M., UĞURLU K., DOĞAN M., ...More

7. Ulusal Aşı Sempozyumu, Ankara, Turkey, 20 - 24 September 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes