Trabzon Fatih Devlet Hastanesinden İzole Edilen Klinik Acinetobacter baumannii ve Pseudomonas aeruginosa Suşlarında Antibiyotik Direnç Genlerinin Araştırılması


Akyıldız E., Saral Sarıyer A., Köse T., Beriş F. Ş., Özad Düzgün A.

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.12, no.2, pp.450-455, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Bu çalışmanın amacı Acinetobacter baumannii ve Pseudomonas aeruginosa izolatlarının antibiyotik duyarlılık profilini araştırmak ve bu izolatlarda direnç genlerinin varlığını belirlemektir. Direnç genlerinin tespiti PCR yöntemi ile değerlendirildi. Acinetobacter baumannii izolatlarında imipenem ve meropenem direnci sırasıyla %93,2 ve %91 olduğu görüldü. P. aeruginosa izolatlarında imipenem direnç oranı %53,9 ve meropenem direnç oranı %38,5 olarak belirlendi. Pseudomonas aeruginosa izolatları arasında aranan genlerden bir izolatta sadece OXA-23 tespit edildi. Acinetobacter baumannii izolatlarından bir izolatta OXA-24, 40 izolatta OXA-23 saptandı. Bu çalışma, CRPA (Karbapenem dirençli Pseudomonas aeruginosa) ve CRAB (Karbapenem dirençli Acinetobacter baumannii) izolatlarında karbapenem direncinden OXA-23'ün sorumlu olduğunu göstermektedir.