2019-2020 AV SEZONUNDA GÜNEY DOĞU KARADENİZ’DEKİ HAMSİ’NİN (Engraulis encrasicolus L., 1758) BAZI POPULASYON PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ


EMANET M., CEYLAN Y. , ŞAHİN C.

4. ÇUKUROVA ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Adana, Turkey, 21 February 2020

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Adana
  • Country: Turkey