Termofilik Anoxybacillus Kestanbolensis K1 Ve K4 Suşlarında Isılkararlı Katekolaz Aktivitelerinin İncelenmesi


YILDIRIM AKATIN M., ÇOL AYVAZ M., FAİZ Ö., DİNÇER B., ÇOLAK A., GÜNER S., ...More

XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Turkey, 05 July 2004

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: No