Termofilik Anoxybacillus Kestanbolensis K1 Ve K4 Suşlarında Isılkararlı Katekolaz Aktivitelerinin İncelenmesi


YILDIRIM AKATIN M., ÇOL AYVAZ M., FAİZ Ö. , DİNÇER B. , ÇOLAK A., GÜNER S., ...More

XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Turkey, 05 July 2004

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey