Taşköprîzâde’nin eş-Şakâiku’n-Nu’mâniyye’sinden Bir Fıkıh Tarihi Okuması: Başlangıcından XVI. Asrın Ortalarına Kadar Osmanlı Ulemâsının Fıkıh İlmi Eserleri


Creative Commons License

Yıldırım İ.

III. Uluslararası Şeyh Şa‘bân-ı Velî Sempozyumu (Kastamonu’da İlmî Hayat ve Kastamonu Âlimleri), Kastamonu, Turkey, 6 - 08 May 2016, pp.345-373

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kastamonu
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.345-373
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes