Sultanın Topraklarında Çarın Adamları: Rus İstihbarat Faaliyetleri Çerçevesinde Rize Rus Viskonsolosluğu (1879-1914)


TURAN R.

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları (HÜTAD), no.31, pp.225-257, 2019 (Peer-Reviewed Journal)