Yöneticilerin İş Etiğine İlişkin Uygulamalarının İşgörenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları ÜzerineEtkisi: Otel İşletmeleri İşgörenleri Üzerine Bir Uygulama


Pelit E., Kılıç İ., Emir O., Erkılıç E.

2. INTERNATIONAL CONGRESS OF SOCIAL SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC, Hatay, Turkey, 5 - 07 May 2016, pp.450-463

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Hatay
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.450-463
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes