MUSCULOSKELETAL DISORDERS IN THE MINING INDUSTRY AND ITS REFLECTION ON RESEARCHES MADE IN TURKEY: A LITERATURE REVIEW


Yağcı M., Yıldızlar O., Yıldırım M.

8. ULUSLARARASI İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 1 - 02 October 2022, pp.217-224

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.217-224
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

'Musculoskeletal Disorders' (MSDs), which poses a significant threat to workers' health; are disorders of muscles, nerves, tendons, ligaments, joints, cartilages and intervertebral discs. MSDs brings with it undesirable findings such as pain, loss of function, decrease in strength, anxiety and depression. It is known that the share of 'Work-related Musculoskeletal Disorders' (WRMSDs) is 50% in all new cases of work-related disease. It is known that the activities required by the job, working conditions and ergonomic risks are highly effective in the formation and chronicity of MSDs. Mining is one of the most dangerous occupational groups in terms of exposure to the musculoskeletal system. It is known that miners often take leave and report due to discomfort in the waist, neck, knee, shoulder, hand/wrist regions. In the mining sector, which aims to make the most production and profit in the shortest time, the work force that will occur due to the musculoskeletal system problems and the loss of work days show that there is a need for research and investigations on this subject.

The aim of this study is to address the musculoskeletal system problems seen in the mining sector, the solution possibilities and the situation in our country. In this context, the 'Google Scholar' electronic database and the articles and conference proceedings between 2002 and 2022 were examined at national and international level. A search was conducted using the keywords "mining industry, musculoskeletal system disorders, occupational health and safety" in Turkish and English. The researches were categorized according to the type of MSDs seen in the mines and emphasis was placed on the precaution/recommendation.

Öz: Dünya genelinde bir çok endüstriyel alanın temel bileşenlerinden olan madenler emek yoğun işler sonucunda elde edilmektedir. Madencilik işleri bünyesinde kimyasal, fiziksel, ergonomik, biyolojik, psikososyal, çevresel olmak üzere çeşitli tehlikeleri barındırmaktadır. Bütüncül bir bakış açısıyla ele alındığında maden işçiliği, biyo-psiko-sosyal iyilik halinin sınırlarını zorlayan mesleklerden biridir.  Kas iskelet sistemi hastalıkları maden işçisinin sağlığını etkilemesinin yanında sektörün organizasyon yapısını sekteye uğratmakta ve ekonomik boyutta kayda değer bir yük oluşturmaktadır. ‘Kas İskelet Sistemi Rahatsızlıkları’ (KİSR); kaslar, sinirler, tendonlar, bağlar, eklemler, kıkırdaklar ve omurlar arası disklerin bozukluklarıdır. KİSR ağrı, fonksiyon kaybı, kuvvette azalma, anksiyete ve depresyon gibi istenmeyen bulguları beraberinde getirmektedir. KİSR’nin oluşması ve kronikleşmesinde işin gerektirdiği aktivitelerin, çalışma koşullarının ve ergonomik risklerin yüksek oranda etkili olduğu bilinmektedir. Madencilik, kas iskelet sistemi maruziyeti oluşturması açısından en tehlikeli meslek gruplarından biridir. Maden işçilerinin sıklıkla bel, boyun, diz, omuz, el/el bileği bölgelerindeki rahatsızlık sebebi ile izin ve rapor aldıkları bilinmektedir. En kısa süre zarfında en fazla üretimi ve kar elde etmeyi hedef alan madencilik sektöründe kas iskelet sistemi problemlerinin meydana gelmesiyle oluşacak iş gücü, iş günü kaybı bu konuda yapılacak olan araştırmalara ve incelemelere ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Bu çalışmanın amacı; madencilik sektöründe görülen kas iskelet sistemi problemlerini, çözüm olanaklarını ve ülkemizdeki durumunu ele almaktır. Bu kapsamda ‘Google Scholar’ elektronik veri tabanı ile 2002-2022 yılları arasındaki araştırma çalışmaları ulusal ve uluslararası boyutta incelenmiştir. Araştırmalar madenlerde görülen KİSR türüne göre tablolaştırılmış ve önlem/öneri açısından vurgu yapılmıştır. Araştırmanın gelecekteki çalışmalara ve literatüre katkı sağlaması amaçlanmıştır.