N-HETEROSİKLİK OKSİM LİGANDI VE MONONÜKLEER Cu(II) KOMPLEKSİ: SENTEZ, SPEKTROSKOPİ, ELEKTROKİMYA, DFT HESAPLAMALARI VE KATEKOLAZ AKTİVİTESİ


ZENGİN A., SERBEST K.

2. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, 7 - 10 November 2019, pp.529-539

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Page Numbers: pp.529-539
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes